Emitere chitanțe cu imprimante mobile

Agenții de vănzări pot emite chitanțe prin aplicația iBee Agent SFA în momentul înregistrării incasărilor cu imprimante mobile Zebra!
Get it on Google Play

Procedură de lucru

Prin noua funcționalitate de încasare facturi cu emitere chitanță, iBee Agent SFA pune la dispoziție următoarele trei modalități de încasare facturi:

  1. Agentul de vânzări emite chitanța din chitanțier și introduce numarul chitanței în aplicație (nu se bifează Număr chitanță din sistem);
  2. Agentul de vânzări emite chitanța din chitanțier iar numărul acesteia este în sincron cu numărul alocat de sistem(se bifează Număr chitanță din sistem, însă nu există imprimantă mobilă configurată);
  3. Agentul de vânzări nu are nevoie de chitanțier! Chitanța este emisă direct din sistem și imprimat pe imprimanta mobilă (se bifează Număr chitanță din sistem, există imprimantă mobilă configurată).

ibee_agent_sfa_inregistrare_incasare

Pentru emiterea chitanței agentul va selecta clientul, din tab-ul Restanțe încasări va bifa facturile care urmează a fi încasate, bifează Număr chitanță din sistem și apasă Salvează. Se alocă automat următorul număr de chitanța, se înregistrează incasarea, se emite chitanța.

imprimanta_mobila_chitanta

Configurare

iBee Agent SFA comunică cu imprimanta mobilă prin Bluetooth.
Pașii de configurare ale dispospozitivelor sunt următoarele:

  • configurare imprimantă mobilă pentru comunicare prin bluetooth, instalare fonturi;
  • introducere adresa MAC al imprimantei în aplicație în secțiunea Imprimantă mobilă/Identificator;
  • imprimare chitanță de test din aplicație din secțiunea Imprimantă/Testare imprimantă.

ibee_agent_sfa_setare_imprimanta_mobila

Ecran setări imprimantă.