Emitere chitanțe cu imprimante mobile

Agenții de vănzări pot emite chitanțe prin aplicația iBee Agent SFA în momentul înregistrării incasărilor cu imprimante mobile Zebra!
Get it on Google Play

Procedură de lucru

Prin noua funcționalitate de încasare facturi cu emitere chitanță, iBee Agent SFA pune la dispoziție următoarele trei modalități de încasare facturi:

  1. Agentul de vânzări emite chitanța din chitanțier și introduce numarul chitanței în aplicație (nu se bifează Număr chitanță din sistem);
  2. Agentul de vânzări emite chitanța din chitanțier iar numărul acesteia este în sincron cu numărul alocat de sistem(se bifează Număr chitanță din sistem, însă nu există imprimantă mobilă configurată);
  3. Agentul de vânzări nu are nevoie de chitanțier! Chitanța este emisă direct din sistem și imprimat pe imprimanta mobilă (se bifează Număr chitanță din sistem, există imprimantă mobilă configurată).

ibee_agent_sfa_inregistrare_incasare
Continuă să citești Emitere chitanțe cu imprimante mobile

Serii de documente

O serie de document este definiția unei secvențe de numerotare a unui tip de document. In iBee fiecare tip de document trebuie să aibă cel puțin o serie de numerotare definită.

Seriile de documente pot fi gestionate din meniul Administrare / Serii documente.

Elementele unei definiții de serie

serii_documente_editor1

Tip – indică tipul de document la care se referă definiția seriei
Implicit – da, dacă se dorește autoselectarea acestei serii la crearea documentului din lista de definiții disponibile
Număr cifre – definește numărul cifrelor din serie
Prefix, Start, Sufix, Separator – vor defini forma finală a seriei

serii_documente_exemplu_receptie

Selecție serie la transformări de documente

serii_documente_reguli_selectie_implicitaIn aceasta secțiune se pot defini regulile de selecție al seriei curente la generarea tipului curent de document pe baza seriei documentului sursa.

Exemplu: se va selecta seria curentă la generarea Receptiei din Fisa tehnologică cu seria ZVPR000xxx.

Drepturi de acces pe calendare

Cine poate crea calendare?
Orice utilizator iBee al cărui rol permite accesul la paginile Calendare, UserCalendar (a se vedea Administrare/Drepturi de acces).

Calendarele şi modul de partajare a acestora sunt definite in setări calendare și accesibile sub pagina Setări > Calendare.lista_calendare

Pentru fiecare calendar creat în sistem se vor defini titlul, descrierea, culoare calendarului și drepturile de acces ale acestuia, separat drepturi pentru vizalizare cât și dreturi pentru creare, editare evenimente din calendar.
Continuă să citești Drepturi de acces pe calendare

Calendare

Pentru a-ți organiza activităţile cât mai eficient, fie că e vorba de cele personale, fie că vorbim de activităţi comune, iBee îți pune la dispoziţie modulul de calendare.


În funcţie de modul de organizare al companiei şi de domeniul de activitate aceste calendare pot reprezenta de la modul în care este partajată o sală de conferinţe, activitatea zilnică a unui agent de vânzări până la lucrările programate pe fiecare utilaj de producţie, zilele de livrare pentru comenzi sau activitatea personală.

Continuă să citești Calendare